Betaler fuld husleje for ingen badværelse.

Nyt i sagen læs længere nede

Sådan gik det vort medlem, som fik et lejemål i almen boligbyggeri i Horsens. Nærmere hos AAB, som var en oplevelse og ikke kan beskrives med ord, det skal simpelthen opleves.
Lad os nævne et kort forløb indledningsvis. Lejeren havde en bolig i AAB´s bebyggelse og ville have en anden lejlighed, som var mindre da en af dem var ledig, men det kunne der ikke være tale om, da det var en genhusnings lejlighed. I stedet et andet tilbud, hvorpå det kunne ske hurtigt og lejeren valgte at tage det tilbud. Der blev indgået en lejekontrakt, som beskrev lejlighedens stand kort før jul 2018.
Alt skulle være i den skønneste orden.
Nøgler blev udleveret og lejligheden blev overtaget i besigtigelse. Det skal siges at lejeren led af KOL (AAB var bekendt med det) og lejligheden var ikke i orden til indflytning. Der var ikke noget indflytningssyn så lejeren lavede en mangelliste, som var beskrevet på flere sider. AAB sagde at lejemålet var indflytnings klar den 1.2.2019.
Lejeren valgte at flytte ind da denne skulle fraflytte sit andet lejemål.

Ups

 

I lejekontrakten stod der bl.a., At der var et badeværelse. Horsens Og Omegns lejerforening fik ved en besigtigelse nærmere kendskab til, at der ikke var noget badeværelse – kun afmærkning med et rør i væggen hvor der skulle komme vand ud. Andre mangler var ikke lavet og alt i alt, AAB havde lejet et lejemål ud, som ikke var i orden.

Med fugt / ingen badeværelse m.v. kunne vort medlem ikke opholde sig i lejemålet – som sagt med KOL – og måtte sove i sin bil og ellers opholde sig i det fri trods det var i februar måned.

 

Ups

Horsens og Omegns lejerforening har så efterfølgende jævnlig ført korrespondance med AAB, bl.a. udbedt kenskab til alt hvad der lå i det pågældende lejemål. Det er ikke lykkedes, og med en sygdom så var der kun et bud, og det var at finde et andet sted. Gennem AAB så var der en anden ledig lejlighed som vort medlem kunne få.
Horsens Og Omegns lejere forening ville deltage i et syn af lejemålet, her kom så endnu et problem, vort medlem ville have os med, men kun lejeren fik en dato og tidspunkt trods det at AAB vidste, at vi skulle med. De meddelte således, at synet var afholdt uden deltagelse fra os og vort medlem.
AAB havde taget fuld husleje for et lejemål uden badeværelse – som der stod i lejekontrakten fandtes. Der kom så en flytteopgørelse hvorpå at indskuddet blev udbetalt.
Situationen var nu at Horsens Og Omegns lejere forening rettede henvendelse til AAB at vort medlem ikke skulle betale fuld husleje for noget, som ikke var i lejemålet. Nu skal der så en kamp til for at få et betalingskrav for noget som AAB havde udlejet som ikke fandtes.
Det er ikke kun hos de private udlejere, vi må kæmpe men selv i det almennytte boligbyggeri, forsøger man med alle midler, det siger denne sag tydeligt.

______________________________________________________
Nyt i ABB sagen

Med stor glæde endte sagen med, at vi fik AAB til at tilbagebetale for den tid vort medlem havde beboet lejemålet (4 måneder) uden noget badeværelse.
Det blev fra vores hjælp til 6.000 kr. som vores medlem blev glad for trods den gene med et ikke brugbart lejemål.
Så er der blot at tilføje, at kan AAB tillade sig at udlejer et lejemål som ikke opfylder det man tilbyder i en lejekontrakt.
Og hvad kan vi samt lejer lærer af en sådan sag. Det er ikke kun de private udlejer som man skal være på vagt overfor, nej husk at se hvad der står i din lejekontrakt.