Jurastuderende søges til Horsens og Omegns Lejerforening.

Vi søger frivillige sagsbehandler til hjælp og af varetagelse af afdelingens
Sagsbehandling og medlemsrådgivning.
Ansøgere med interesse for eller kendskab til lejeret og som brænder for at bistå lejere i deres tvister med udlejer foretrækkes. Men er ikke nogen betingelser.

Vores sagsbehandling omhandler indflytning, fraflytning, huslejens størrelse, indvendig vedligeholdelse, bytte, husorden, skimmelsvamp, byfornyelse, afdelingsmøder i almene afdelinger, stiftelse af beboerrepræsentaton, aftalt boligforbedring og meget, meget mere.
Vi giver vores medlemmer råd og vejledning om deres lejeboliger. Vi hjælper med at indgå forlig, hvis der opstår konflikter med udlejeren, herunder at føre vores medlemmers sager ved huslejenævn eller beboerklagenævn.

Der vil være rig mulighed for at få et indgribende indblik i lejeretten, herunder udvikle dine skriftlige kompetencer, idet du kommer til at sagsbehandle selvstændig.
Lejerforeningen tilbyder løbende opkvalificerende kurser i lejeret.
Hvis du synes det kunne være spændende at få et bedre kendskab til lejeretten eller i forvejen har erfaring inden for lejeretten og ønsker at udvikle denne, imødeser vi din ansøgning.
Arbejdstiden tilrettelægges efter vores fælles ønske, dog således at der min. skal lægges fra 3 til 6 timer om ugen.

Vi hører meget gerne fra dig.

Ansøgning sendes til:

James Arbøl
Horsens og Omegns Lejerforening.

info@horsenslejere.dk

Send e-mail