Ups


 

Opdateret : 16-06-24

 

Cookie info

Områder (byer) vi dækker :
Horsens
Hedensted
Vejle
Fredericia
Grindsted
Kolding
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Det gælder også opland i de nævnte byer.

 

 

Afdelingen holder FERIE LUKKET fra den 30.juni og til 1.august 2024.
Vi ønsker alle en rigtigt god sommer og på gensyn.

Horsens og Omegns Lejerforening

 

 

Information om skimmelsvamp ved lejereforeningens formand James Arbøl (Klik Her)

 

 

I 2023 indtjente lejerforeningen 650.000 kr. i sager, som vi har bistået vores medlemmer med.

Beløbet dækker over en bred vifte af sager, lige fra tilbagebetaling af depositum ved fraflytning, ugyldige varslinger af lejeforhøjelse, tilbagebetaling af a conto betalinger forbrug i sager, hvor udlejer enten ikke har aflagt regnskaber eller der ikke har været forbrugsmålere opsat i lejemålet, og til sager, hvor vi har sparet medlemmet for store krav i flytteopgørelser eller efterbetalingskrav på forbrugsregnskaber, som ikke var gyldige.


Ups

Formand i lejerforeningen James Arbøl siger, at beløbet vidner om, at der stadig er brug for en lejerforening, som tager sig af medlemmernes problemer.

James Arbøl fremhæver, at i én af sagerne var det nødvendigt at møde op i retten på lejernes vegne for at få lejernes tilgodehavende. Der var tale om en fraflytningssag, hvor lejerne var flyttet for flere år siden og hvor vi havde fået medhold ved huslejenævnet. Da udlejer ikke ville tilbagebetale beløbet, måtte sagen i retten og berammelsestiden ved domstolene gjorde det her nødvendigt at møde for lejerne, da lejerne ikke længere boede i Danmark.

Vi vil gerne have flere medlemmer, så del gerne denne besked og lad andre vide, at vi gerne vil hjælpe, hvis der opstår problemer med dit lejemål.

Horsens og Omegns Lejerforening dækker alle lejerene fra Horsens og til Sønderborg.

Det kan som sagt betale sig at være medlem og opnå en gevinst og ikke at forglemme sin rettighed.

 

Vi skifter navn – men er stadig de samme :)

Vi skifter fra Llo-Horsens.dk til Horsenslejere.dk og er stadig Horsens og Omegns lejerforening.

Vi har besluttet at melde os ud af Lejernes Landsorganisation fra 1. juli 2022 og fortsætter som Horsens og Omegns Lejerforening

Men ellers er der ingen ændringer:

- Du er stadig medlem i vores forening - Horsens- og Omegns Lejerforening
- Vi har stadig åbent for personlig henvendelse, torsdag fra kl. 18.30-19.30
- Vi har samme telefontid, mandag og onsdag fra kl. 10.00-12.00
- Vi har det samme kontingent
- Vi er de samme sagsbehandlere og telefonpassere

 -------------------------------------------------

Ups

Fik du ikke læst det seneste nyhedsbrev vedr. Lilly Gyldenkildes torv,
så tryk på billedet ...

ups Tryk på DR for at se udsendelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Lejernes LO har afholdt reception den 18.januar, hvor vi markerede 70 års jubilæum og James Arbøl 50 års jubilæum som formand i Horsens afdelingen.

james 70-50aar

James omtalte det historiske i sin tale om de ringe kår der var i starten for vores forening

De to runde dage blev festligholdt i lokalerne Hulvej 21.
Der var gæster fra hele Danmark og ikke mindst fra afdelinger i Viborg og Region Midt.

Henning Jensen borgmester fra 1986 til 1993 i Horsens.
LLO's landsformand, Helene Toxværd, dukkede op med gave og en hyldest.

Helene Toxværd omtalte bl.a. James Arbøl for hans mangeårige indsats i afdelingen, i LLO's hovedbestyrelse og forretningsudvalg og som hovedkasserer i landsforbundet.
"James er LLO og LLO i Horsens er James", sagde hun og som vores slogan siger: "Altid på lejernes side". Ligeledes også på Christiansborg kender de LLO i Horsens. Og her har det også båret frugt, både lokalt og nationalt.

Omkring 40 – 50 deltog og Lejernes LO havde en dejlig dag som blev fejret og det forsætter resten af 2020 med flere tiltag. Det er med at holde øjne og ører åbne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

En beskrivelse omkring oplevelser i Horsens. Af James Arbøl, Lejerforeningen.

Når jeg ser tilbage i den tid som jeg har været medlem af huslejenævnet i Horsens så kan jeg berette at her var formanden for huslejenævnet politiassesor Albert Kvium, som var en formand af den slags som kunne gennemskue, hvad en sag i nævnet var op og ned.

Ups
På Østre kirkegård ligger Albert Kvium begravet, han døde i 1992.

Nogen i dag kan godt kenkende navnet idet hans søn er Mickael Kvium og som er kendt for rigtigt meget kunst ikke kun i Horsens, men rundet omkring i det ganske land.

Og her er der nok mange som tænker hvorfor skriver jeg om Kvium ja det var en som var meget social anlagt og kunne se de problemer der var i en sag mellem udlejer og lejerne.

Dette sker netop slet ikke i dag, da man helt og aldeles kun tænker på hvad loven siger.

Jeg kan oplyse at jeg har siddet i Huslejenævnet i Horsens mere end 30 år og har oplevet lidt af hvert gennem årene og valgte at stoppe for år tilbage, idet der skulle nye kræfter til.

Gennem de mange år har jeg været i rigtigt mange lejligheder og fået kendskab til, hvordan de forhold der bød lejerne, og som jeg kan beskrive i mange bøger. Jeg har som formand for 2 Lejerforeningen i gennem mere end 53 år, og her har jeg stødt på sociale problemer som har været store, og hvor lejer måtte lide døden pga. fejl ved en gasovn. Og jeg selv kunne opleve at en udlejer ikke ville udbetale det til lejeren som denne havde til gode, med hensyn til formeget betalt varme og på sølle 500 kr. Ejendommen blev solgt på ”transaktion” og lejeren fik de 500 kr. Efterfølgende tog udlejer sit eget liv. (udlejer havde rigtigt mange ejendomme i Horsens). Vi har rigtigt mange sager og kunne i langt i de fleste sager opnå et godt resultat for vores medlemmer.

Når jeg nu oplever hvordan det gang på gang i et huslejenævn ikke ligefrem kommer til gavn for lejeren som er den svage part – sager som bliver til gunst for udlejer ja trods det at det ikke kan bevises fra denne. Således at lejeren må anlægge sagen for vores retssystem og med omkostninger til følge.

Det var med ganske få ord lidt at tænke over i en tid hvor sager som ligger ved domstolene tager måske over et år at blive behandlet, og hvorpå det kræver mod og kræfter at kæmpe sin sag.

Her kan du så lige tænke over min oplevelse gennem de mange år og som jeg gerne vil dele ud af.

James Arbøl, Formand for Horsens og Omegns Lejerforening.

 

 

_____________________________________________________

Hvorfor skal vores medlemmer forsat leve med skimmelsvamp?
Sådan har lejerne oplevet deres skimmelsvamp i det bestående lejemål.
Horsens og Omegns lejerforening vil fremover beskrive i både ord og foto omkring de enkelt lejere, som er kommet eller vil komme i klemme i sådan sager. Det er ikke ligefremme nogen gode oplevelser som vores medlemmer har oplevet.
Lad os begynde med sager som med al tydelighed siger alt i sådanne situationer.
Horsens og Omegns lejerforening beskriver her kun et enkelte eksemple, der er mange andre beskrevet, hvis du vil læse dem.
Her er et eksempel:
______________________________________________________________

Gæt ja gæt hvilken ejendom der her er tale om?
En oplevelse som vores medlem kom ud for i sin lejlighed.
Vort medlem kontaktede udlejer omkring fugt og mangler – måske skimmelsvamp – som kan føre med til sundhedsmæssige forhold. Der sker intet med baggrund heri.

Ups

Vi gik ind i sagen og skrev til den pågældende kommune for at få konstateret hvilken skimmelsvamp der var. Der gik tid med det, og fint så oplyste at man fra kommunens side, at de ikke ville foretage sig noget på grund af at vort medlem fraflytter.
Så er det, vi nu stiller os noget uforstående overfor, at der dels går lang tid før kommunen tager sig tid til at behandle en sag, og det medens lejeren skal affinde sig med sådanne forhold. Og nu hvor lejeren er flyttet, så kan udlejer blot male over og genudleje lejemålet, uden at den nye lejer ved noget.
Som vi oplever det, så er der tale om noget af et stort problem for vores medlemmer.
Vi skriver ikke hvilken ejendom der er tale om – nå det ved du nok, men hvis ikke, så kontakt os venligst på kontoret.


 

____________________________________________________________

Udlejere har gang på gang givet udtryk for at vores medlemmer ikke lufter nok ud, så fugtighed og skimmelsvamp bliver fjernet.
Som du kan læse er der i ca. 99 % ikke tale om at det er lejerens skyld, nej der er tale om at bygningen ikke er holdt vedlige og således danner fugt og skimmelsvamp.
Hvordan har du oplevet det hos dig?
Vil du vide mere omkring, hvor der har været skimmelsvamp i eller på en adresse, du står med så kontakt os, for yderligere information kom på vort kontor og få en snak med den sagkyndige på det område.
Som medlem kan du få alle de informationer du vil have omkring skimmelsvamp m.v.
I vores afdeling (Horsens Og Omegns lejerforening) har vi nu gennem årene – siden 1980erne – oplevet gang på gang at lejerne er løbet ind i en mur. Nu er situationen den at kommunerne ikke lever op til, hvad man skal gøre, når der er tale om skimmelsvamp.
Der er stadigvæk store problemer med disse sager, og heller ikke vores retssystem virker, så hvad skal lejerne virkelig stille op med det?
Alt dette kan vi give dig information om, det er nemlig sådan, at som lejere er der ikke ret meget at komme efter, hvis og når der opstår skimmelsvamp.
Vi vil nu fremover beskrive sagerne, som lejerne og vi oplever det gang på gang, og det er simpelthen ikke kedeligt men også meget skuffende, at vi i dagens Danmark må leve med sådanne tilstande.
Hvad hjælper det, at man fra politisk side på Christiansborg prøver at hjælpe, når vi har et system, der ikke virker?
Du kan gå ind og læse om, hvad og hvordan det er i din by, sådan som vi og lejerne har oplevet det.
Vi kan ikke nå at skrive omkring alle de mange sager, som bliver flere og flere og imedens bliver vores medlemmer mere og mere syge, og man skærer ned på hjælp, når man først er blevet syg.


 

Skaf medlemmer til Horsens og Omegns lejerforening

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig.
Man kan ikke sætte mennesket i centrum uden også at sætte boligen i centrum.
Alligevel har mange problemer med at få en god og ordentlig bolig.
Det må der gøres noget ved, og du kan give dit bidrag ved at være med til at skaffe flere medlemmer til Horsens Og Omegns lejerforening,
For uden mange medlemmer kan vi ikke opnå de resultater, som lejerne ønsker.
Når du skaffer nye medlemmer til Horsens Og Omegns lejerforening er du med til at forbedre vores muligheder for at hjælpe dig. For kun hvis vi sammen er stærke, kan sagerne vindes og lovgivningen forbedres.
Lejernes eneste mulighed for at få rimelige boligforhold er at stå sammen i Horsens og Omegns lejerforening
Husk dette når du eventuelt tale med andre som bor til leje.

Her bor Horsens og omegns Lejerforening på hulvej 21.

 

 

Nyt :

VVS Spande

Lejekontrakt !

Det er en kold tid

Jurastuderende søges til Horsens og Omegns Lejerforening.

Skimmelsvamp uden hjælp nogen steder !

 

Kontor: Hulvej 21, Kld.
8700 Horsens
Åbningstid for personlig sagsbehandling :

Torsdage fra kl. 18.30 – 19.30.


E-mail besvares kun hvis du er medlem.
Husk navn adr. og telefon nr. Send e-mail
Telefon: 75 62 66 00
Fremover har vi kun telefontid hver mandag fra kl. 10 til 12
info@horsenslejere.dk

ups